Месец: юни 2013

Първа работна среща по проекта: „Обществени разходи, свързани с наркотици и наркомании в България“

На  21.06.2013 г. в сградата на Национален център по наркомании се проведе Първа работна среща по проекта „Обществени разходи, свързани с наркотици и наркомании...

EMCDAA

2013-06-24 Трети международен мултидисциплинарен форум за нови психоактивни вещества, 27-28 юни 2013 г., Лисабон

Водещи европейски и международни специалисти ще се срещнат в Лисабон на 27-28 юни, за да направят преглед на глобалния феномен „нови психоактивни вещества“. Третият...

НФЦ

Семинар на тема: повишаване на качеството на превантивните дейности чрез повишаване на качеството на оценката на тяхната ефективност – ЕВРОП

На 4-ти и 5-ти  юни в сградата на Национален център по наркомании, се проведе двудневен семинар за повишаване качеството на превантивните дейности в България....

Архив