Месец: март 2010

Откриване на процедура за кандидатстване по програма „Превенция на наркотиците и информация”

Европейската комисия има удоволствието да Ви съобщи, че се открива процедура по кандидатстване с проекти за дейности по програма „ Превенция на наркотиците и...

Архив