Месец: октомври 2010

На срещата беше направен обзор на ситуацията с новите психоактивни вещества в Европа и България за 2009 г. с анализ на тенденциите за посочения период. Членовете на групата бяха запознати и с извършените дейности по Системата на национално равнище.

Редовна среща на експертната работна група към системата за ранно предупреждение в българия

На срещата беше направен обзор на ситуацията с новите психоактивни вещества в Европа и България за 2009 г. с анализ на тенденциите за посочения...

Архив