Месец: юни 2017

Във връзка с публикации в медиите около 26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите и наркотрафика, със заглавие „България на пето място от страните от ЕС по смъртност от наркозависимости“, позоваващи се на данни от Национален център по наркомании (НЦН) и твърдение, че „България е на пето място сред страните от ЕС с 42% смъртност на наркозависимите до 25-годишна възраст“ е необходимо да посочим, че подобна информация не е предоставяна от НЦН. Подобни данни няма и в Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България (2016 г.), Европейски доклад по наркотиците (2017 г.) и Country Drug Report 2017, които са официалните източници на информация по тази тема.

След проверка на случая се оказа, че цитираното твърдение е разпространявано в медиите след Втора национална среща по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, която се е провела на 3 декември 2008 г. Тогава са представени данни за 2007 г. според които 22 (или 42,3%) от починалите 52 лица във връзка с употреба на наркотици са били на възраст до 24 г. включително. Това обаче по никакъв начин не може да бъде тълкувано като „42% от наркозависимите до 25 годишна възраст умират“.

Официалните публикувани актуални данни сочат следното:
През 2015 г. са регистрирани общо 17 смъртни случая във връзка с употреба на наркотици: от тях 2 (или 11,8%) са на починали на възраст до 24 г. включително. По 2 смъртни случая до тази възрастова граница се наблюдават и през 2013 и 2014 г. Преобладаващата част от починалите са на възраст от 30 до 37 години.

За сравнимост с данните на страните от ЕС броят на смъртните случаи се представя като отношение към 1 млн. души от населението на възраст 15-64 години, което в България през 2015 г. е 4,77 млн. Или 17 починали се равняват на 3,6 на 1 млн. души от населението на възраст 15-64 г. По този показател България е на много по-ниско от средното равнище за ЕС (21,3 на 1 млн. души).

Средната възраст на умрелите от причини, свързани с употребата на наркотици през 2015 г. е 34,7 години.

Медианната възраст на починалите през 2015 г. е 33 години, т.е. половината от починалите лица от причини, свързани с употребата на наркотици, са на възраст до 33 години. Медианната възраст за мъжете също е 33 години.

Посочените данни за смъртността са от Национален статистически институт (НСИ). Тези за 2016 г. се очаква да бъдат получени през месец юли 2017 г. съобразно графика за предоставяне на данни от НСИ.

Актуалните данни по темите и проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите могат да бъдат открити на сайта на Национален фокусен център за наркотици и наркомании (http://nfp-drugs.bg/) (основно секции „Новини“, „Публикации“ и „Downloads“).

Информация за смъртни случаи свързани с употреба на наркотици

Във връзка с публикации в медиите около 26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите и наркотрафика, със заглавие „България на пето място...

На 07-09 юни 2017 г. във Велико Търново се проведе XI Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества. Организатори на събитието бяха Секретариат на Национален съвет по наркотичните вещества и Национален център по наркомании, със съдействието на Общински съвет по наркотичните вещества – Велико Търново и Регионална здравна инспекция – Велико Търново.

По време на конференцията беше представена информация за тенденции в областта на разпространението и употребата на наркотични вещества. Заедно с това беше очертана работата на Рехабилитационен център „Ка спорт“, София, както и дейността на общинските съвети по наркотичните вещества и превантивно-информационните центрове в градовете Враца, Шумен, Търговище, Добрич, Ловеч и други.

Акцент в програмата беше поставен на необходимостта от въвеждане на критерии и показатели за оценяване на годишните доклади на превантивно-информационните центрове към общинските съвети по наркотичните вещества, както и на изработване на обща програма за действие на превантивно-информационните центрове в национален мащаб.

XI-та национална конференция по превенция

На 07-09 юни 2017 г. във Велико Търново се проведе XI Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества....

Архив