Месец: юли 2013

НФЦ

Редовна годишна експертна среща по развитие на системата за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества

Срещата бе открита от г-н Момчил Василев, Директор на НФЦ, който представи състоянието на Националната система през последните години, както и проблеми по отношение...

Нашата анкета

През месец февруари 2013 година публикувахме анкета с въпрос „За” или „Против” провеждането на национален референдум за тютюнопушенето. Към 01 юли 2013 година има...

EMCDAA

13-та годишна работна среща по ews и трети международен мултидисциплинарен форум за нови психоактивни вещества

Голям брой европейски и международни експерти бяха включени в Третия международен мултидисциплинарен форум за нови психоактивни вещества, организирана съвместно от ЕЦМНН и Европол, на...

Какво е REITOX? Как работи? Как е възможна сравнимостта на данни свързани с наркотиците и наркоманиите в цяла Европа

Интервю с ръководителя на Европейската мрежа в областта на наркоманиите и ръководителите на Фокусните центрове на България, Германия, Португалия и Швеция. Една от основните...

Архив