Месец: октомври 2012

EMCDAA

Годишен доклад 2012: състоянието на проблема с наркотиците в Европа

Какви ответни мерки предприемат държавите по отношение на явлението нови наркотици? Нараства или намалява употребата на наркотици сред учениците? Колко европейци употребяват канабис всекидневно?...

Архив