Месец: ноември 2014

На 20-21 ноември 2014 г. Национален фокусен център за наркотици и наркомании проведе Първи регионален обучителен семинар на НФЦ на тема: „Обществени отговори по намаляване на търсенето на наркотици: състояние и практически насоки”.

Първи регионален обучителен семинар на НФЦ

На 20-21 ноември 2014 г. Национален фокусен център за наркотици и наркомании проведе Първи регионален обучителен семинар на НФЦ на тема: „Обществени отговори по...

Архив