Месец: април 2018

Експертна среща по проблемите на лечение и психосоциална рехабилитация на зависимостта към стимуланти и нови психоактивни вещества

На 25 и 26 април 2018 г. се проведе експертна среща по проблемите на лечение и психосоциална рехабилитация на зависимостта към стимуланти и нови...

Архив