Месец: април 2018

На 25 и 26 април 2018 г. се проведе експертна среща по проблемите на лечение и психосоциална рехабилитация на зависимостта към стимуланти и нови психоактивни вещества. Тя беше организирана от Национален център по наркомании и Български институт по зависимости.

Експертна среща по проблемите на лечение и психосоциална рехабилитация на зависимостта към стимуланти и нови психоактивни вещества

На 25 и 26 април 2018 г. се проведе експертна среща по проблемите на лечение и психосоциална рехабилитация на зависимостта към стимуланти и нови...

В периода 11-12 април 2018 г. в София се проведоха редица семинари по тема „Наркотици и darknet. Перспективи за правоприлагане, изследвания и политики“, организирани от Национален център по наркомании, с подкрепата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA). Лектор на тези семинари беше г-жа Теодора Грошкова (научен анализатор, сектор „Пазари, престъпления и намаляване на предлагането“, отдел „Рискове за обществена безопасност и сигурност“, EMCDDA). Тя представи основни моменти по темата, свързани с обосновка и ключови понятия на darknet, анализ и основни констатации по отношение на: предлагане на наркотици в екосистемата на пазара darknet; неанглоезични darknet пазари; изследване на конкретна ситуация (case study, AlphaBay); перспективи за прилагане на закона.

Семинари по тема „Наркотици и Darknet. перспективи за правоприлагане, изследвания и политики“

В периода 11-12 април 2018 г. в София се проведоха редица семинари по тема „Наркотици и darknet. Перспективи за правоприлагане, изследвания и политики“, организирани...

Архив