Месец: май 2018

В периода 9-11 май 2018 г. в гр.Стара Загора се поведе тридневен Професионален форум на тема: „Превенцията като процес на етичност, осъществимост, достоверност и ефективност“, организиран от Общински съвет по наркотичните вещества Стара Загора и Превантивно-информационен център по зависимости и със съдействието на Национален център по наркомании.

Професионален форум на тема: „Превенцията като процес на етичност, осъществимост, достоверност и ефективност“

В периода 9-11 май 2018 г. в гр.Стара Загора се поведе тридневен Професионален форум на тема: „Превенцията като процес на етичност, осъществимост, достоверност и...

На 3 Май в София се проведе среща на Националните координатори по наркотиците на държавите членки на ЕС в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Срещата се проведе под надслов „Превенция и терапевтично лечение на употребата и злоупотребата с нови психоактивни вещества“ и бе организирана съвместно от Министерство на вътрешните работи и Министерство на здравеопазването.

Среща на националните координатори по наркотиците

На 3 Май в София се проведе среща на Националните координатори по наркотиците на държавите членки на ЕС в рамките на Българското председателство на...

Архив