Месец: май 2009

От 06 до 08 май 2009г. в Лисабон, Португалия се състоя конференция, посветена на петнадесетата годишнина от създаването на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) на тема “Определяне на информационните нужди на Европа за ефективна политика в областта на наркотиците”. На събитието бяха представени досегашните постижения в областта на наркотиците и набелязани бъдещите предизвикателства. 

Конференция, посветена на 15-годишнината на EMCDDA

От 06 до 08 май 2009г. в Лисабон, Португалия се състоя конференция, посветена на петнадесетата годишнина от създаването на Европейския мониторинг център за наркотици...

Архив