Месец: май 2012

ESPAD

Доклад на европейският училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD)

Като цяло, употребата на незаконни наркотици сред 15-16-годишни ученици се стабилизира, според последното европейско проучване, публикувано днес от Европейският училищен изследователски проект за алкохол...

На 29 май 2012 година в Лисабон, Португалия беше открита І-та REITOX седмица, организирана от Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA).

Стъпка към разширяването на европейската мрежа за информация по наркотиците – REITOX

На 29 май 2012 година в Лисабон, Португалия беше открита І-та REITOX седмица, организирана от Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA). В...

НФЦ

Годишният доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България – 2011 вече е достъпен

Годишният доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите в България – 2011 бе приет на първото редовно заседание на Националния съвет по наркотични...

Архив